wtorek, 4 czerwca 2019

Jak wytłumaczyć Trójcę Świętą?

Wg mnie - nie da się. Człowiek, zamknięty w materii, nie jest w stanie pojąć tego fenomenu Bożego. Słyszałem na ten temat dziesiątki konferencji, czytałem dziesiątki artykułów. Wszystkie są piękne i prawdziwe, ale nikt nawet nie usiłuje porywać się na tłumaczenie. Oto jest właśnie ta Wielka Tajemnica Wiary.

Wśród wielu tekstów, znalazłem kiedyś jeden, który sobie zapisałem. Niestety, nie zapisałem Autora. Jest to prosta, ludzka próba wytłumaczenia.

Cytuję:
Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Każdy z nas to ciało, dusza i duch. Ciało to nie dusza, dusza to nie duch. Ciało jest wyrazem naszej istoty, dusza to nasze JA, nasze myśli, wolna wola, świadomość, emocje itp, natomiast Duch to to, co daje życie. Pomimo tego, gdy ktoś patrzy na nas, widzi jedną osobę, nie trzy. Tak samo Bóg jest JEDEN i tron w Niebie również jest JEDEN. Bóg to Ojciec, Słowo i Duch. Jak mówi Pismo Święte Bóg jest Duchem i Słowem. Bóg nie byłby taki sam bez swojego Słowa, gdyż Ono wszystko czyni, tworzy i wypełnia wolę Ojca. DUCH to ten, który ożywia. Słowo Boga stało się ciałem i ma na imię Jezus.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz