czwartek, 5 września 2019

Opróżnijmy czyściec

Kościół w rozmaity sposób wyprasza u Boga przebaczenie grzechów. Czyni to np. przez czytanie Pisma Świętego, dlatego kapłan po odczytaniu Ewangelii mówi: „Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”.

Kościół Katolicki nie tylko zachęca do poznawania Pisma Świętego, ale też udziela wiernym czytającym Pismo Święte odpustów.

"Odpust zupełny za pobożne czytanie Pisma Świętego przez pół godziny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowe..."

Natomiast "...za każdorazowe czytanie Pisma Świętego pod tymi samymi warunkami, ale przez krótszy czas – odpust cząstkowy".

Zostało to zapisane w wykazie odpustów zupełnych, zatwierdzonych dekretem papieża Pawła VI z dnia 29 czerwca 1968 roku.

Możemy więc codziennie uzyskać odpust zupełny! 

"Matematycznie" przedstawia się to następująco:

Biorąc odpust zupełny w intencji duszy w czyśćcu cierpiącej, pomagasz jej dostać się do Raju.

Rok ma 365 dni, jeśli codziennie pomożesz jednej osobie, to w ciągu roku wyprosisz u Pana niebo dla 365 dusz.

Jeśli w Twojej Wspólnocie jest np. sto osób i każda bierze codziennie odpust za taką duszę, to w ciągu roku, wyzwolonych może zostać z czyśćca 36.500 cierpiących.

Jeśli wszystkie Wspólnoty robiły by to samo, to możemy wyczyścić czyściec błyskawicznie!

Nie zapominajmy oczywiście o pozostałych, zwyczajnych warunkach otrzymania odpustu:
1. przystąpić do spowiedzi (lub być w stanie łaski uświęcającej)
2. przystąpić do Komunii świętej
3. pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo"
4. być wolnym od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz